Native Talent Company

Ieder mens heeft een rugzak met eigen bijzondere talenten! 



Training arbeidsvaardigheden

Als onderdeel van de stage bieden wij een training arbeidsvaardigheden aan. Deze training is ook los bij ons te boeken. 

Onze training arbeidsvaardigheden is een aanvulling op het onderdeel Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) van de inburgering. Daar waar ONA zich vooral richt op praktische zaken, zoals het maken van een CV of het zoeken naar vacatures op websites, is deze training gericht op de houding en het gedrag van de werkzoekende.  

In Nederland worden bijvoorbeeld pro-activiteit en initiatief nemen erg gewaardeerd. Terwijl hier in het land van herkomst vaak juist heel anders naar wordt gekeken. En dat is wennen voor zowel medewerker en collega als werkgever. Wij laten de deelnemers aan onze training daarom spelenderwijs kennis maken met onderwerpen als pro-activiteit, feedback en communicatie op de werkvloer.

De basistraining duurt 4 uur. Deze is uit te breiden met een vervolgtraining op maat of individuele coaching. Wij denken heel graag met u mee over de juiste opzet en inhoud voor de deelnemers.