Native Talent Company

Ieder mens heeft een rugzak met eigen bijzondere talenten! Bedankt voor uw interesse in Native Talent Company

Wij zijn ervan overtuigd dat ieder mens beschikt over een rugzak vol unieke eigen talenten. Waar ter wereld je ook vandaan komt, die talenten neem je met je mee overal waar je heen gaat. 

Native Talent Company helpt sinds mei 2017 nieuwkomers in Nederland hun talenten te benutten in het nieuwe thuisland. Door hiermee zo snel mogelijk te beginnen heeft men eerder het gevoel erbij te horen en ertoe te doen. De nieuwkomers vinden beter de weg in het nieuwe thuisland en komen in een vroeger stadium meer in contact met mede Nederlanders. Bovendien draagt deze aanpak bij aan een snellere inburgering.

Wij doen dat door al tijdens de inburgering samen met de statushouder te inventariseren wat zijn of haar talenten, ervaringen en dromen zijn. Binnen ons netwerk zoeken wij vervolgens naar een werkervaringsplek en stagebegeleider, die het best aansluiten bij deze talenten, ervaringen, dromen en persoonlijkheid. 

Sinds de start hebben wij een aantal statushouders succesvol begeleid tijdens hun stage. Het is onze droom om dit aantal gestaag uit te breiden tot een groot Native Talent Company team, dat op allerlei positieve manieren een weg vindt op de Nederlandse arbeidsmarkt en in de samenleving.